AudioLender Logo Категории
Страници

Първото правило за авторски права

Създателите трябва да качват само аудиоклипове, които са създадени от тях или за използването на които имат разрешение. Това означава, че не трябва да качват без необходимото разрешение аудиоклипове, които не са направени от тях, нито да използват в клиповете си съдържание (например музикални записи, фрагменти от защитени с авторски права програми или създадени от други потребители аудиоклипове), чиито авторски права са притежание на другиго.

Какво представляват изключенията от авторските права?

Изключенията от авторските права са закони, които ви позволяват да използвате повторно чужд защитен с авторски права материал без разрешение от собственика му, но само при определени обстоятелства.

В САЩ най-популярното изключение от авторските права е честната употреба. Когато решават дали дадено използване е честно, съдилищата разглеждат четири фактора: целта и естеството на използването, естеството на защитеното с авторски права произведение, обема и значимостта на използваната част по отношение на защитеното с авторски права произведение като цяло и ефекта на използването върху потенциалния пазар или стойността на защитеното с авторски права произведение. Някои дейности, които могат да се квалифицират като честна употреба, включват критики, коментари и новинарски репортажи. Честната употреба има за цел да насърчава свободата на изразяване.

В някои държави с гражданско право, включително много в ЕС, се признават по-ограничени изключения, когато повторното използване трябва да попада в определени категории, вместо да се използват фактори, които се претеглят. Категориите, определени в член 17 от Директивата на ЕС относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар, са цитиране, критика, отзиви, карикатура, пародия и имитация. Тези думи имат своето обичайно значение в ежедневния език, но също така са влезли в сила по закон във всяка държава членка и се тълкуват както от националните съдилища, така и от Съда на Европейския съюз (СЕС). Също така е важно да се вземат предвид контекстът на използването и целта на такива изключения от авторските права, едно от които е да се постигне баланс между свободата на изразяване на създателите и авторските права на притежателите на права.

В някои държави, като Австралия, Канада и Обединеното кралство, съществува хибридна концепция за честно отношение. Съдилищата претеглят фактори, подобни на тези при честна употреба, но повторното използване трябва да попада в определени категории. Тези категории включват цитиране (общо цитиране и цитиране за целите на критика, отзиви или новинарски репортаж), карикатура, пародия и имитация.

Повечето държави в света са подписали международен договор, известен като Бернската конвенция, с който се разрешава повторно използване в определени категории, включително за цитиране и новинарски репортажи.

Въпреки че има някои прилики по отношение на изключенията от авторските права по целия свят, все още има значителни различия между законите на всяка държава. Няма еднозначен отговор дали повторното използване попада в обхвата на изключения от авторските права и съдилищата решават приложимостта на такива изключения за всеки отделен случай.

Мисията ни в AUDIOLENDER е да даваме поле за изява и да отваряме света пред всички. Изключенията от авторските права играят ключова роля в по-нататъшното развитие на тази мисия, като подкрепят свободния поток на идеи и творчество. Поради това искаме от притежателите на права да обмислят приложимостта на изключенията от авторските права, преди да изпращат заявки за премахване поради нарушаване на авторски права. Вярваме, че това ще постигне баланс между зачитането на авторските права на притежателите на права и свободата на изразяване на създателите, която може да бъде защитена от изключения от авторските права.

Как могат притежателите на права да предявяват искове за нарушаване на авторски права?

Всеки има достъп до инструментите на AUDIOLENDER за управление на авторски права, чрез които притежателите на права упражняват контрол върху защитените с авторски права материали в платформата. Работим с притежателите на права, за да им предоставяме подходящи функции въз основа на мащаба на защитеното с авторски права съдържание в AUDIOLENDER и ресурсите, предназначени от тях за отговорно управление на съдържанието им онлайн. Пакетът ни за управление на авторски права предоставя редица начини, по които притежателите на права могат да предявят искове за нарушаване на авторски права.

Уебформуляр

Най-лесният начин за премахване на неупълномощени копия на защитено с авторски права съдържание е чрез ръчно подаване на известие за авторски права чрез нашия уеб формуляр за жалби съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Този инструмент е най-подходящ за повечето потребители – достъпен е за всеки и е налице на всички езици.

> Ако уебформулярът не се зарежда, моля изтеглете заявката за премахване на аудиоклип от ТУК

След като я попълните, ни я изпратете на имейла посочен в Контакти

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. За повече информация прочетете нашите Общи условия.